RiseUpNow goed doel

Tijdens een Tony Robbins event in april 2019 te London ontmoette ik Linda (en later Marije). Twee ondernemende dames die de wereld pro-actief een stukje mooier proberen te maken. Ik heb zelf drie kinderen aan wie het niets ontbreekt en na een aantal jaar vrijwilliger geweest te zijn bij Make-A-Wish heb ik besloten om ambassadeur te worden van Rise Up Now en de dames daar waar mogelijk te helpen met mijn kennis, tijd en netwerk.

Kinderen op lagere scholen in Kenia hebben niet dezelfde kansen als de kinderen in het Westen. Ons team bezoekt elke dag één tot twee scholen, afhankelijk van de soms grote afstand die moet worden afgelegd, om daar de training te geven met materiaal dat door ons is ontwikkeld. Op deze wijze kunnen we wekelijks 8 tot 10 klassen lesgeven. Dat zijn afhankelijk van de klas, zo’n 200 kinderen per week in wiens leven we een verschil maken!

Het programma is ontwikkeld in samenwerking met Bikkels,nl. De Bikkel training bestaat uit preventieve, schoolbrede lesplannen gericht op het vergroten van de sociaal-emotionele weerbaarheid en zelfredzaamheid van alle leerlingen.

Met Rise Up Now willen we de volgende resultaten bereiken:

  • minder vroegtijdige schoolverlaters
  • minder jeugdige slachtoffers van seksueel geweld
  • minder ongewenste zwangerschappen
  • minder criminaliteit
  • minder drugsgebruik

Initiatiefnemers Rise Up Now: Linda Kragtwijk en Marije Eits

“We willen een lichtpunt zijn in hun leven”

“Ik zou dit weerbaarheid programma graag zelf op school hebben gehad toen ik jong was. Het is universeel en dus niet per definitie voor Kenia waar we Rise Up Now zijn gestart. Het is wel altijd afgestemd op de lokale situatie”, zegt Linda Kragtwijk, één van de drijvende krachten achter Rise Up Now, samen met Marije Eits. “We geven ze iets mee waar ze een leven lang op kunnen teren. We werken met dit programma op allerlei vlakken toe naar de glimlach van een kind. We geven enthousiasme, vertrouwen in zichzelf en kracht mee richting de toekomst en in diepere verbinding met elkaar.”

Marije: “Linda en ik kennen elkaar sinds 2005 van Guatemala, waar we allebei vrijwilligerswerk deden, maar op verschillende projecten. De vriendschap die daar is geboren, is nooit meer overgegaan. Ook in het samenwerken zijn we al 17 jaar een hecht team. Bovendien delen we een liefde voor Afrika en het bijdragen aan een betere wereld. Samen willen we een verschil maken in de samenleving. Dat is onze drijfveer. Het opzetten van een opvangcentrum voor jongens en meisjes in Kenia was dan ook een natuurlijk gevolg. Net als nu Rise Up Now. We willen een lichtpunt zijn in het leven van die kinderen.”

RiseUpNow goed doel